Odborový zväz Slovenskej akadémie vied

 
 

Výbor odborového zväzu

Funkcia, meno Telefón Fax
Predseda:
Ing. Rusnák Andrej, PhD. 0918 409 658
Podpredseda:
Mgr. Sojková Michaela, PhD. 02/5922 2240
Hospodár:
Ing. Jankovičová Jana, PhD. 0904 466 626
Člen výboru:
Ing. Magdolen Peter 02/5941 0227
02/5941 0237
Člen výboru:
Ing. Valentíny Viktor 0905 558 768
02/3229 3127
Tajomník:
Ing. Mária Kačírková 02/5249 5453, kl.111
0904 805 123
02/5249 5106